POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez Sklep Internetowy ekokoziolek.pl, prowadzony pod adresem www.ekokoziolek.pl (dalej zwany Witryną) przez Ekokoziołek Soul-Farm Sklepy Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 27, 43-300 Bielsko Biała (dalej zwanego Sklepem Internetowym). Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu poszanowania prywatności Użytkowników i ochrony informacji osobowych udzielonych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz podejmuje wszelkie niezbędne w tym celu działania. W czasie wizyty w Witrynie, automatycznie gromadzone są informacje dotyczące przeglądarki odwiedzającego, adresu IP komputera, typu systemu operacyjnego, czasie wizyty, liczbie obejrzanych stron oraz w jaki sposób do nas trafił. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów, dzięki czemu internauci pozostają anonimowi.

Kto kontroluje Twoje dane osobowe?

Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane przez: Soul-Farm Sklepy Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 27 43-300 Bielsko-Biała NIP: 937-273-60-44

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

Będziemy używać Twoich danych osobowych, aby wypełniać postanowienia prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowień władz. Będziemy także używać Twoich danych osobowych do zbierania i potwierdzania danych finansowych w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości.

Które dane osobowe będziemy przetwarzać?

 • numer klienta
 • numer zamówienia
 • imię i nazwisko
 • adres pocztowy
 • kwota transakcji
 • data transakcji

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Będziemy udostępniać Twoje dane osobowe:

 • firmie zarządzającej systemem informatycznym
 • programem magazynowym i księgowym
 • księgowości zewnętrznej
 • firmie kurierskiej
 • firmie zajmującej się pozycjonowaniem SEO

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Soul-Farm Sklepy Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe, aby wywiązać się z obowiązków nałożonych przez ustawę.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak wymagają tego zasady prowadzenia księgowości.

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

Jakie masz prawa?

Prawo dostępu do danych:

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z obsługą klienta Soul-Farm Sklepy Sp. z o.o. – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

Prawo do przenoszenia:

Gdy Soul-Farm Sklepy Sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych:

Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Jeśli masz konto na naszym sklepie, możesz edytować swoje dane osobowe na stronie swojego konta.

Prawo do usunięcia danych:

Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane, z wyjątkiem następujących sytuacji:

 • masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta
 • masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo
 • masz nieuregulowany dług wobec Soul-Farm Sklepy Sp. z o.o., niezależnie od metody płatności
 • Twój dług został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat lub jednego roku (w przypadku klientów, którzy zmarli)
 • Jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Soul-Farm Sklepy Sp. z o.o.:

Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Soul-Fam Sklepy Sp. z o.o.. Soul-Farm Sklepy Sp. z o.o. zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów. Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

 • wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail
 • edytując ustawienia swojego konta

Prawo do ograniczenia:

Masz prawo zażądać, aby Soul-Farm Sklepy Sp. z o.o. ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:* jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Soul-Farm Sklepy Sp. z o.o., wtedy Soul-Farm Sklepy Sp. z o.o. ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.

 • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Soul-Farm Sklepy Sp. z o.o. musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
 • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.
 • jeśli Soul-Farm Sklepy Sp. z o.o. nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:

Jeśli uważasz, że Soul-Farm Sklepy Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.

Zakupy online

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

Używamy Twoich danych osobowych do zarządzania zakupami dokonanymi online w celu przetwarzania Twoich zamówień i zwrotów oraz wysyłania Ci powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów. Będziemy używać Twoich danych osobowych do zarządzania Twoimi płatnościami. Będziemy też używać Twoich danych do przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu
 • informacje na temat płatności i historię płatności
 • informacje na temat zamówień

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym, są używane tylko do świadczenia Ci wymienionych powyżej usług. Otrzymują je magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia, firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Soul-Farm Sklepy Sp. z o.o. musi przetwarzać Twoje dane osobowe, aby być w stanie świadczyć usługi i dostarczać zamówienia. Pamiętaj, że wiele tych firm ma niezależne prawo do przetwarzania Twoich danych osobowych lub jest do tego zobowiązanych.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będziesz aktywnym klientem.

Marketing bezpośredni

Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego. Z wyjątkiem materiałów przesyłanych tradycyjną pocztą, w tym katalogów, będą one do Ciebie przesyłane na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

Prawo do wycofania zgody:

Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego.

Gdy to zrobisz, Soul-Farm Sklepy Sp. z o.o. nie będzie mógł więcej wysyłać Ci żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

 • wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości marketingowej
 • edytując ustawienia Twojego konta

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę. W przypadku materiałów marketingowych wysyłanych pocztą e-mail uznamy Cię za nieaktywnego klienta, jeśli w ciągu jednego roku nie otworzysz żadnej wiadomości e-mail od nas. Po upływie tego czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

Pliki cookie

Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na dysku twojego komputera lub urządzenia mobilnego, a następnie, podczas kolejnych wizyt, pobierany z niego. Jeśli korzystasz z naszych usług, zakładamy że zgadzasz się na używanie plików cookie.

Jak używamy plików cookie?

Trwałych plików cookie używamy do przechowywania informacji o twojej preferowanej stronie startowej oraz przechowywania twoich danych. Plików cookie sesji używamy na przykład, kiedy użytkownik skorzysta z funkcji filtrowania produktów, a także do sprawdzenia, czy jest zalogowany lub czy włożył do koszyka jakiś produkt. Używamy zarówno naszych plików cookie, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej, a także narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika.

Niektóre pliki cookie podmiotów zewnętrznych są dodawane przez usługi, które są dostępne na naszych stronach, ale znajdują się poza naszą kontrolą. Te pliki cookie są dodawane przez serwisy społecznościowe, takie jak twitter, facebook czy vimeo i są powiązane z możliwością użytkownika do udostępniania treści w serwisach, których ikony są widoczne na stronie. Używamy także zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta z innych witryn – dzięki czemu możemy też udostępniać materiały marketingowe na innych stronach/w innych kanałach komunikacji.

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.

Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/

Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.

Jaki rodzaj danych osobowych przetwarzamy?

Kiedy zalogujesz się na swoje konto, będziemy łączyć twój identyfikator plików cookie z danymi osobowymi przesłanymi i zbieranymi w związku z twoim kontem.

Kto ma dostęp do twoich danych osobowych?

Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Używamy narzędzi analitycznych do gromadzenia danych statystycznych w celu optymalizowania naszej witryny i przedstawiania informacji, które mogą cię zainteresować.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy twoje dane osobowe?

Będziemy łączyć twoje pliki cookie z twoimi danymi osobowymi, tylko jeśli zalogujesz się na konto. Gdy zalogujesz się na swoje konto, dane będą przetwarzane na mocy naszego uzasadnionego interesu.