POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997  r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że:

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego w domenie: Ekokoziolek.pl, zwanego dalej Sklepem

I. Administrator

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Usług (dalej: „Dane Osobowe”) jest sklep internetowy Ekokoziolek.pl  administrowany przez:  Joanna Maria Woźnica, ul. Plebiscytowa 20, 44-280 Rydułtowy, NIP: 6471025758, REGON: 271150956.


II. Zasady zbierania Danych Osobowych Użytkowników

1. Przeglądanie zawartości strony nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.

2. Korzystanie ze Sklepu poprzez dokonywanie zamówień może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych. W takim przypadku niepodanie Danych Osobowych może ograniczać możliwość korzystania ze Sklepu.

III. Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzania

1. W zakresie uzasadnionej realizacji zamówień w Sklepie, Administrator może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, nr NIP.

2. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu realizacji zamówień w sklepie, w celu marketingu swoich usług i produktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

IV. Podstawa przetwarzania Danych Osobowych

1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej, podczas składania zamówień lub innej procedury mającej na celu umożliwienie skorzystanie z usług dodatkowych. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

V. Dane związane z przeglądaniem zawartości Sklepu.

1. Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Sklepu przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt w Sklepie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług lub do realizacji zamówienia w Sklepie.

2. Administrator stosuje pliki typu cookies lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają Administratorowi, w szczególności, lepsze dostosowanie Sklepu do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.

VI. Prawa Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.

2. W przypadku zmiany Danych Osobowych, Użytkownik powinien zadbać o uaktualnienie Danych Osobowych na spersonalizowanym profilu w Sklepie.

3. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

4. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył postanowienia regulaminu Sklepu lub jakiejkolwiek Usługi lub obowiązujących przepisów prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

VII. Kontakt

1. Użytkownik Sklepu może w dowolnym czasie skontaktować się w formie pisemnej z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe.

2. Użytkownik Sklepu może również zwrócić się do Administratora wysyłając oświadczenie w formie pisemnej z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części.

Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem: https://www.ekokoziolek.pl  administrowany jest przez:  Joanna Maria Woźnica, ul. Plebiscytowa 20, 44-280 Rydułtowy, NIP: 6471025758, REGON: 271150956,  zarejestrowaną w rejestrze CEIDG.

 

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Niniejsza instrukcja określa ogólne zasady zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Sklepie Ekokoziolek.pl .

2. Administrator Danych Osobowych pełniący jednocześnie funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji:

 • Określa strategię zabezpieczania systemów informatycznych;
 • Identyfikuje i analizuje zagrożenia oraz ryzyko, na które narażone może być przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych;
 • Określa potrzeby w zakresie zabezpieczenia systemów informatycznych w których przetwarzane są dane osobowe 
 • Monitoruje działanie zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych w systemach informatycznych oraz ich przetwarzania 

3. Administrator Danych Osobowych stwarza właściwe warunki organizacyjno-techniczne gwarantujące bezpieczeństwo systemów informatycznych a w szczególności: 

 • Właściwego prowadzenia i zabezpieczenia okablowania sieci komputerowej służącej do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa podsłuchu lub zniszczenia infrastruktury sieciowej;
 • Dokonuje wyboru lub migracji do technologii minimalizującej zagrożenie uzyskania dostępu do sieci osobom nieupoważnionym;

Określa zasady i ewidencję wykonywania czynności serwisowych w systemach informatycznych w podległych jednostkach w celu wyeliminowania:

 • możliwości wykonania kopii danych osobowych przez osoby nieupoważnione, 
 • przemieszczania urządzeń komputerowych i ich części służących do przetwarzania danych osobowych poza obszar objęty ochroną
 • podmiany elementów sprzętu komputerowego lub oprogramowania na inny, który zawiera cechy ukryte

Monitoruje zdarzenia wpływające na bezpieczeństwo systemu informatycznego, w tym m.in.

 • wykrytych wirusów, koni trojańskich itp.
 • oprogramowania nielegalnego lub zainstalowanego bez upoważnienia
 • awarii systemu informatycznego lub jego nieprawidłowego działania
 • stwierdzenia faktu korzystania z systemu informatycznego przez osobę niepowołaną
 • awarii zasilania.

4. Administrator Danych Osobowych jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji określa:

 • Sposób przydziału haseł dla użytkowników systemu informatycznego i częstotliwość ich zmiany oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności
 • Sposób rejestrowania i wyrejestrowywania użytkowników oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności
 • Procedury rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • Metody i częstotliwość wykonywania kopii awaryjnych
 • Metody i częstotliwość sprawdzania systemów informatycznych na obecność wirusów komputerowych oraz metodę ich usuwania
 • Sposób i czas przechowywania nośników informacji, w tym kopii informatycznych i wydruków.

5. Administrator Danych Osobowych nadzoruje system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych i odpowiada za jego bieżącą eksploatację, a w szczególności za:

 • wszystkie czynności związane z jego funkcjonowaniem i modernizacją,
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie z systemu użytkowników oraz projektantów i programistów w czasie instalowania systemu oraz jego modyfikacji,
 • przydzielanie uprawnień do poszczególnych funkcji systemu oraz określenie trybu i częstotliwości zmiany haseł,
 • procedury wykonywania kopii awaryjnych, określenie ich częstotliwości, zmianę nośników oraz ich właściwe przechowywanie, sprawdzanie poprawności zapisu i likwidację,
 • lokalizację sprzętu komputerowego, ustawienie monitorów i drukarek uniemożliwiające wgląd w dane osobom nieupoważnionym lub kradzież wymiennych nośników danych,
 • postępowania zgodnie z instrukcją w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.

PŁATNOŚCI:

Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, chyba że złożone zamówienie odpowiada warunkom wysyłki darmowej.

Stawka za przesyłkę jest doliczana automatycznie do ceny produktu w formularzu zamówieniowym lub przez firmę podczas zamówienia poza systemem Sklepu ekokoziolek.pl

Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: płatność "za pobraniem" zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej przelewem bankowym na konto Sklepu: ING Bank Śląski 21 1050 1344 1000 0090 6529 1958 lub przy pomocy serwisu PAYU dostępnego w naszym Sklepie

 Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez Sklep Internetowy ekokoziolek.pl, prowadzony pod adresem www.ekokoziolek.pl (dalej zwany Witryną) przez Ekokoziołek Joanna Maria Woźnica, z siedzibą w Rydułtowach, ul. Plebiscytowa 20 (dalej zwanego Sklepem Internetowym).Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu poszanowania prywatności Użytkowników i ochrony informacji osobowych udzielonych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz podejmuje wszelkie niezbędne w tym celu działania. W czasie wizyty w Witrynie, automatycznie gromadzone są informacje dotyczące przeglądarki odwiedzającego, adresu IP komputera, typu systemu operacyjnego, czasie wizyty, liczbie obejrzanych stron oraz w jaki sposób do nas trafił. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów, dzięki czemu internauci pozostają anonimowi. Dane statystyczne o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych obszarów serwisu czerpane są również z plików "cookies" (ciasteczek), zapisywanych przez serwer na dyskach twardych odwiedzających. Dane te są zbierane przez zewnętrzne, powszechnie wykorzystywane na rynku systemy internetowe do gromadzenia statystyk odwiedzin stron internetowych. Sklep Internetowy gromadzi następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Witrynie:

 • nazwisko i imię (nazwa firmy),
 • adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu.

 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne. Dopuszcza się również dokonanie zakupu w Sklepie poprzez kontakt mailowy bez wcześniejszej rejestracji w Witrynie. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystywane do prawidłowej realizacji zamówień, a także do śledzenia statusu zamówienia i dokonywania w nim zmian na życzenie Użytkownika, zanim zostanie wysłane. Klienci zachowują prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych z bazy adresowej po zrealizowaniu zamówienia. Czynności tych dokonać można z poziomu strony internetowej sklepu po zalogowaniu lub też poprzez kontakt z obsługą sklepu. Sklep Internetowy za zgodą Użytkownika może wykorzystać podane powyżej informacje do przesyłania informacji o produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera. W przypadkach, gdy informacje te przekazywane będą drogą elektroniczną, będą one wysyłane wyłącznie w przypadku, gdy została wyrażona zgoda na otrzymywanie ich w takiej formie.

W przypadku niektórych form płatności, dane Użytkowników mogą być przekazane firmom pośredniczącym w transakcjach płatniczych, w celach realizacji zamówienia i dostarczenia przesyłki. Firmy te nie wykorzystują danych Klientów w żaden inny sposób. Ponadto, podane przez Użytkownika informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Sklep Internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Użytkowników i ochronić je przez działaniami osób trzecich. Starania te mogą okazać się niewystarczające w przypadku nie zachowania zasad bezpieczeństwa. W szczególności Użytkownik powinien zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Sklep Internetowy nie będzie zwracał się o ich podanie, z wyjątkiem sytuacji logowania się do Witryny. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym należy wylogować się po zakończeniu korzystania z Witryny. Istnieje możliwość podglądu i edycji danych w każdym czasie, po zalogowaniu się do Witryny z użyciem loginu oraz hasła. W sytuacji utracenia hasła lub w przypadku wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Podmiot zbierający dane: Sklep Ekokoziołek Joanna Maria Woźnica, 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 20. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. Pytania i zastrzeżenia dotyczące ochrony prywatności prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CENY PRODUKTÓW:

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon. Faktura VAT jest wystawiana na życzenie Klienta.

 

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

 1. Do dokonania zakupu w Sklepie nie jest konieczna rejestracja ani zgoda na wykorzystanie danych osobowych. W takich przypadkach należy skontaktować się z nami e-mailem lub telefonicznie.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez: Stronę internetową http://www.ekokoziolek.pl/ e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefonicznie: 324225904, 324578527, 884021268
 3. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie lub e-mailem w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili dotarcia przelewu/płatności opłacającego zamówienie na konto Sklepu ekokoziolek.pl. Wyjątkiem jest przesyłka za pobraniem, która realizowana jest w ciągu 24 godzin (uwzględniając tylko dni robocze) od momentu złożenia zamówienia.
 5. Każde zamówienie realizujemy w ciągu 24 godzin (uwzględniając tylko dni robocze), lub jeśli jest to z przyczyn zewnętrznych niemożliwe, informujemy Klienta e-mailem.
 6. Przyczyny zewnętrzne dotyczą niespodziewanie dużej liczby zamówień do obsłużenia, sezonów urlopowych, chorób personelu nie pozwalających na szybką realizację zamówienia lub inne nieprzewidziane.
 7. Klient może śledzić status zamówienia w Panelu Klienta. O każdej zmianie statusu Klient jest powiadamiany e-mailem.
 8. Klient nie może anulować ani wycofać zamówienia, które już zostało wysłane. Przesyłki dostarcza: Poczta Polska.
 9. Towar w szklanych opakowaniach jest wysyłany listem poleconym tylko na własną odpowiedzialność Klienta.

 

PŁATNOŚCI:

 1. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, chyba że złożone zamówienie odpowiada warunkom wysyłki darmowej.
 2. Stawka za przesyłkę jest doliczana automatycznie do ceny produktu w formularzu zamówieniowym lub przez firmę podczas zamówienia poza systemem Sklepu ekokoziolek.pl
 3. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: płatność "za pobraniem" zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej przelewem bankowym na konto Sklepu: ING Bank Śląski 21 1050 1344 1000 0090 6529 1958 lub przy pomocy serwisu PAYU dostępnego w naszym Sklepie
 5. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem.

 

ZWROT TOWARU:

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany, ani nie został w żaden sposób zniszczony i znajduje się w oryginalnym opakowaniu.
 2. Zamówienia na produkty sprowadzane zza granicy (czas realizacji 14 dni) są „zamówieniami specjalnymi” i nie podlegają temu prawu, jednak każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie.
 3. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 

REKLAMACJE:

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta.
 2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres Sklepu: Ekokoziołek ul. Plebiscytowa 20, 44-280 Rydułtowy
 3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
 5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon oraz informację o wadzie produktu.
 6. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 7. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
 8. Reklamacje dotyczące terminu dostawy do Klienta realizowanej przez Pocztę Polską są przyjmowane po upływie 14 dni od daty nadania przez ekokoziolek.pl. Związane jest to z regulaminem Poczty Polskiej.
 9. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

 

Polityka Prywatności – Ekokoziołek

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez Sklep Internetowy ekokoziolek.pl, prowadzony pod adresem www.ekokoziolek.pl (dalej zwany Witryną) przez Ekokoziołek Joanna Maria Woźnica, z siedzibą w Rydułtowach, ul. Plebiscytowa 20 (dalej zwanego Sklepem Internetowym).Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu poszanowania prywatności Użytkowników i ochrony informacji osobowych udzielonych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz podejmuje wszelkie niezbędne w tym celu działania. W czasie wizyty w Witrynie, automatycznie gromadzone są informacje dotyczące przeglądarki odwiedzającego, adresu IP komputera, typu systemu operacyjnego, czasie wizyty, liczbie obejrzanych stron oraz w jaki sposób do nas trafił. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów, dzięki czemu internauci pozostają anonimowi. Dane statystyczne o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych obszarów serwisu czerpane są również z plików "cookies" (ciasteczek), zapisywanych przez serwer na dyskach twardych odwiedzających. Dane te są zbierane przez zewnętrzne, powszechnie wykorzystywane na rynku systemy internetowe do gromadzenia statystyk odwiedzin stron internetowych. Sklep Internetowy gromadzi następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Witrynie:

 • nazwisko i imię (nazwa firmy),
 • adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu.

 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne. Dopuszcza się również dokonanie zakupu w Sklepie poprzez kontakt mailowy bez wcześniejszej rejestracji w Witrynie. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystywane do prawidłowej realizacji zamówień, a także do śledzenia statusu zamówienia i dokonywania w nim zmian na życzenie Użytkownika, zanim zostanie wysłane. Klienci zachowują prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych z bazy adresowej po zrealizowaniu zamówienia. Czynności tych dokonać można z poziomu strony internetowej sklepu po zalogowaniu lub też poprzez kontakt z obsługą sklepu. Sklep Internetowy za zgodą Użytkownika może wykorzystać podane powyżej informacje do przesyłania informacji o produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera. W przypadkach, gdy informacje te przekazywane będą drogą elektroniczną, będą one wysyłane wyłącznie w przypadku, gdy została wyrażona zgoda na otrzymywanie ich w takiej formie.

W przypadku niektórych form płatności, dane Użytkowników mogą być przekazane firmom pośredniczącym w transakcjach płatniczych, w celach realizacji zamówienia i dostarczenia przesyłki. Firmy te nie wykorzystują danych Klientów w żaden inny sposób. Ponadto, podane przez Użytkownika informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Sklep Internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Użytkowników i ochronić je przez działaniami osób trzecich. Starania te mogą okazać się niewystarczające w przypadku nie zachowania zasad bezpieczeństwa. W szczególności Użytkownik powinien zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Sklep Internetowy nie będzie zwracał się o ich podanie, z wyjątkiem sytuacji logowania się do Witryny. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym należy wylogować się po zakończeniu korzystania z Witryny. Istnieje możliwość podglądu i edycji danych w każdym czasie, po zalogowaniu się do Witryny z użyciem loginu oraz hasła. W sytuacji utracenia hasła lub w przypadku wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Podmiot zbierający dane: Sklep Ekokoziołek Joanna Maria Woźnica, 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 20. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. Pytania i zastrzeżenia dotyczące ochrony prywatności prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.